Правовой Форум Украины

Правовой Форум Украины (http://forum-pravo.com.ua/index.php)
-   Ответственность за нарушение договоров (http://forum-pravo.com.ua/forumdisplay.php?f=34)
-   -   авторський гонорар (http://forum-pravo.com.ua/showthread.php?t=1408)

Лида 15.10.2013 16:01

авторський гонорар
 
На замовлення ВНЗ професор І. написав підручник “Історія держави і права України”, який був виданий видавництвом ВНЗ тиражем 1000 прим. І. звернувся до ВНЗ з вимогою про виплат)' йому обіцяного авторського гонорару у сумі 15 000 грн., і 5 % доходу від продажу підручника. ВНЗ у задоволенні вимог І. відмовив, мотивуючи це тим, що у нього немає грошей на виплат)' гонорару, підручник не продасться, а безоплатно розповсюджується між його структурними підрозділами та студентами. Крім того, І. взагалі не мас ніяких прав на підручник, оскільки працює у ВНЗ на посаді професора, за що отримує заробітну шипу, а підручник написав за замовленням з місця роботи. Через деякий час І. довідався, що один із підрозділів ВНЗ рекламує і продає електронну версію підручника, яка була підготовлена І. і передана до видавництва для друку підручника. '
Які права виникни у І. у зв’язку з виданням підручника? Чи має він право на авторський гонорар і виплати з доходів від продажу підручника? Які права І. були порушені?

Л.П. 30.11.2019 21:20

Доброго вечора! У даному випадку йдеться про службовий твір. Згідно з частиною 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем. Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. Стаття 14 Закону України "Про авторське право і суміжні права" встановлює перелік немайнових прав автора. Так,автору належать такі особисті немайнові права:1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.Окрім цього, частина 2 статті 14 Закону України "Про авторське право і суміжні права" зазначає, що особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам. Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України "Про авторське право і суміжні права" виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.Стаття 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" закріплює майнові права автора: до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:а) виключне право на використання твору;б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права. Частина 2 статті 15 вказаного Закону встановлює, що виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.Згідно з частиною 3 статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" зазначає, що виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:1) відтворення творів;2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;3) публічну демонстрацію і публічний показ;4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;5) переклади творів;6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер;11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним. Частина 3 статті 16 Закону України "Про авторське право і суміжні права" встановлює, що за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Таким чином, у Вашому випадку автор має вчі немайнові права, зокрема, він має право вимагати зазначення його автором твору, ВНЗ належать майнові права щодо написаного підручника, але автор має право вимагати виплати йому гонорару за написання ним підручника.


Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +2.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot