Правовой Форум Украины

Вернуться   Правовой Форум Украины > Пользователи
ssole ssole вне форума

Junior Member

Публичные сообщения

Показано с 1 по 1 из 1 публичных сообщений
  1. aventador
    06.08.2015 08:01
    aventador
    http://dongtam.info/ http://we-cooking.com/ http://tradalela.com/ game mu nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại i?p t?c d? ngh? du?c xem gi?y gi?i thi?u hay b?t c? lo?i gi?y t? gì d? ch?ng minh anh ta là ngu?i do Công ty Frieslandcampina Vi?t Nam c? d?n làm vi?c thì ngu?i này không ch?ng mình du?c, B?i v?y, ch? Hoa không cho ngu?i t? nh?n là nhân viên hãng s?a mang s?n ph?m v?, Theo ph?n ánh c?a ch? Hoa, chi?u cùng ngày, ch? Hoa g?i di?n l?i cho t?ng dài thì l?i nh?n du?c l?i nh?n s? c? nhân viên xu?ng ki?m tra, tuy nhiên sau dó cung không có ai t?i ki?m tra l?i l?n n?a, Ph?n ánh v?i PV Dân trí, ch? Hoa nói: “Tôi ch? yêu c?u công ty c? ngu?i xu?ng mang s?n ph?m v? d? xét nghi?m xem h?p s?a b? m?c có v?n d? ghì nghi

Статистика

Всего сообщений
Публичные сообщения
Дополнительная информация
  • Последняя активность: 20.09.2013 09:04
  • Регистрация: 27.10.2011
  • Рефералы: 0

Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +2.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot